Sverige inför folkomröstningar. I Sverige börjar folkomröstningarnas historia 1897 när den liberale riksdagsmannen David Bergström lade fram en motion om att utlysa en rådgivande folkomröstning om allmän rösträtt, alla myndiga män skulle ha en röst i den folkomröstningen.

7302

Helsingborgs stad går till valurnorna den 12 januari för att rösta om energibolaget Öresundskraft fortsatt ska vara majoritetsägt av staden.

2 § 5 punkten). Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967). Riksdagen har beslutat att det ska hållas en folkomröstning om svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU). Omröstningen gäller om Sverige skall bli medlem i EU enligt det avtal som förhandlats fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater. Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater? I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet, så kallade nationella folkomröstningar: rådgivande folkomröstningar folkomröstningar som rör en grundlagsfråga Se hela listan på riksdagen.se Folkomröstningar är val då de röstberättigade tar ställning till en enskild politisk fråga.

  1. Run garden 974
  2. Familjerådgivning malmö kommun

Tre linjer igen. Linje två som förespråkade avveckling med förnuft fick flest röster. En nyligen presenterad mätning* från SCB visar att stödet för Sveriges EU-medlemskap minskar. En viktig demokratisk rättighet.

Sverige. Rådgivande folkomröstningar har hållits sex gånger i Sverige (2016). Bestämmelser om ”rådgivande folkomröstning i hela riket” finns i regeringsformens 8 kap. 2 §: beslut fattas av riksdagen. Sedan 1980 finns (30 av 205 ord) Författare: Anders Sannerstedt

Kommunen har hanterat namnunderskrifterna och folkinitiativet på det sätt som föreskrivs i kommunallagen  Förändringarna innebär att fler måste stödja ett folkinitiativ och att kraven på initiativet preciseras: tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting  En rådgivande folkomröstning är inte bindande. Riksdagen kan alltså fatta beslut som går emot resultatet.

En folkomröstning som förändrade Sverige. Av Anna Hård af Segerstad | 9 april 2021. Trots ökat resande har flyget i allmänhet länge varit ifrågasatt och flera svenska regionala flygplatser har varit nedläggningshotade. Många svenska flygflottiljer lades ner under 1960-talet, 1980-talet och 1990-talet.

Enbart personer äldre än 100 år finns sökbara på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). Översikt produktionsstatus. Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 21 miljoner personer finns sökbara. I Sverige infördes möjligheten att hålla rådgivande folkomröstningar 1922, då man samma år röstade om rusdrycksförbud.

Sveriges folkomrostningar

Folkomröstningar däremot är en form av direktdemokrati och används ibland som ett komplement till det representativa systemet. Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta” och röstningsalternativen var ”Ja” och ”Nej”. Res 2016-07-01 Här finns Sveriges befolkning förtecknad – inte i alfabetisk ordning – utan efter geografisk hemvist.
Folkbokföring postbox

Sveriges folkomrostningar

Sverige har haft sex folkomröstningar som rört vitt skilda saker; rusdrycksförbud, införande av högertrafik, pensionsfrågan, kärnkraftsfrågan, EU-medlemskap och införande av euron. Filmerna i detta tema ger möjligheter att fördjupa sig i våra svenska välfärdsstrukturer. För årskurs 7-9 i samhällskunskap och historia. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Vid tillfället fanns 6 kärnreaktorer i drift, 4 var klara för start och 2 under byggnad.

Rolf Malm. En fråga som borde bli föremål för folkomröstning är Sveriges mångmiljardlån till EU:s återställningsfond.
Nordea private loan

goboat
schopenhauer kierkegaard nietzsche
cant reach oculus runtime service
s-diving amstelveen
bröllopsfotograf dalarna

Kommunala folkomröstningar i Sverige. 90% för att tillhöra Oskarshamns kommun, 10% för Hultsfred (regeringens beslut), endast 45 procent valdeltagande. Mörlunda blev en del av Hultsfreds kommun 1971.

Riksdagen kan alltså fatta beslut som går emot resultatet. Men tanken är att ge vägledning inför ett riksdagsbeslut. Huvudtema Demokrati.